Vannføring for Fasle elv Nr:12.289.0

Siste måling, tid=15.12.2017 17:00, verdi= 2.494


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Fasle elv        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 324.0          UTM-øst  : 516268
Kartblad (N50-serien) : 1716-IV         UTM-nord : 6758742
                         Lengdegrad: 9.30044
                         Breddegrad: 60.96334
                         Fylke   : Oppland
                         Kommune  : Nord-Aurdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2012 : middelflom = 166 m³/s femårsflom = 204 m³/s tiårsflom = 222 m³/s femtiårsflom = 251 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/12-2017 22:03