Vannføring for Bagn Nr:12.290.0

Siste måling, tid=23.01.2018 16:00, verdi= 63.684


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bagn           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 210.0          UTM-øst  : 530873
Kartblad (N50-serien) : 1716-IV         UTM-nord : 6741557
                         Lengdegrad: 9.56740
                         Breddegrad: 60.80819
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2980km²         Fylke   : Oppland
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Sør-Aurdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1962 til og med 2015 : middelflom = 236 m³/s femårsflom = 312 m³/s tiårsflom = 357 m³/s femtiårsflom = 439 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/1-2018 18:30