Vannføring for Numedalslågen v/Kongsberg Nr:15.171.0

Siste måling, tid=17.10.2019 06:00, verdi=228.170


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Numedalslågen v/Kongsberg UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 157.0          UTM-øst  : 536077
Kartblad (N50-serien) : 1714-II         UTM-nord : 6615152
                         Lengdegrad: 9.64049
                         Breddegrad: 59.67285
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4260km²         Fylke   : Buskerud
Sjøprosent      : 8.0           Kommune  : Kongsberg
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 373 m³/s femårsflom = 473 m³/s tiårsflom = 567 m³/s femtiårsflom = 805 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 08:29