Vannføring for Kirkevoll bru Nr:16.23.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 70.207


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kirkevoll bru      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 180.0          UTM-øst  : 502118
Kartblad (N50-serien) : 1614-II         UTM-nord : 6616892
                         Lengdegrad: 9.03762
                         Breddegrad: 59.69003
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3840km²         Fylke   : Telemark
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Notodden
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1961 til og med 2015 : middelflom = 306 m³/s femårsflom = 433 m³/s tiårsflom = 530 m³/s femtiårsflom = 707 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:05