Vannføring for Hagadrag Nr:16.51.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi= 22.305


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hagadrag         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 116.0          UTM-øst  : 492895
Kartblad (N50-serien) : 1613-I          UTM-nord : 6588165
                         Lengdegrad: 8.87476
                         Breddegrad: 59.43201
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 727km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 6.0           Kommune  : Midt-Telemark
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2017 : middelflom = 100 m³/s femårsflom = 124 m³/s tiårsflom = 157 m³/s femtiårsflom = 260 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:45