Vannføring for Hagadrag Nr:16.51.0

Siste måling, tid=15.07.2018 19:00, verdi= 3.984


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hagadrag         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 116.0          UTM-øst  : 492895
Kartblad (N50-serien) : 1613-I          UTM-nord : 6588165
                         Lengdegrad: 8.87476
                         Breddegrad: 59.43201
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 727km²          Fylke   : Telemark
Sjøprosent      : 6.0           Kommune  : 
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2015 : middelflom = 101 m³/s femårsflom = 124 m³/s tiårsflom = 158 m³/s femtiårsflom = 264 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:03