Vannføring for Tannsvatn (Lognvikvatnet) Nr:16.75.0

Siste måling, tid=06.12.2021 07:00, verdi= 0.995


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tannsvatn (Lognvikvatnet) UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 697.0          UTM-øst  : 447470
Kartblad (N50-serien) : 1514-III         UTM-nord : 6615383
                         Lengdegrad: 8.06739
                         Breddegrad: 59.67317
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 118km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 6.7           Kommune  : Vinje
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1955 til og med 2017 : middelflom =24.9 m³/s femårsflom =31.0 m³/s tiårsflom =35.8 m³/s femtiårsflom =45.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 09:16