Vannføring for Elvarheim Nr:16.117.0

Siste måling, tid=15.07.2018 05:00, verdi= 8.402


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Elvarheim        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 78.0           UTM-øst  : 443145
Kartblad (N50-serien) : 1513-IV         UTM-nord : 6590040
                         Lengdegrad: 7.99740
                         Breddegrad: 59.44506
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2350km²         Fylke   : Telemark
Sjøprosent      : 9.9           Kommune  : Tokke
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1982 - 2011
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 265 m³/s femårsflom = 330 m³/s tiårsflom = 375 m³/s femtiårsflom = 475 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:01