Vannføring for Kvenna Nr:16.140.0

Siste måling, tid=12.07.2018 10:00, verdi= 14.445


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 14.06.2018 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kvenna          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 935.0          UTM-øst  : 436755
Kartblad (N50-serien) : 1515-III         UTM-nord : 6654005
                         Lengdegrad: 7.86546
                         Breddegrad: 60.01842
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 822km²          Fylke   : Telemark
Sjøprosent      : 9.7           Kommune  : Vinje
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1987 til og med 2015 : middelflom = 253 m³/s femårsflom = 310 m³/s tiårsflom = 344 m³/s femtiårsflom = 404 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:06