Vannføring for Strengen Nr:16.142.0

Siste måling, tid=07.12.2021 07:00, verdi= 26.950


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Strengen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 1077.0          UTM-øst  : 465118
Kartblad (N50-serien) : 1514-I          UTM-nord : 6650992
                         Lengdegrad: 8.37472
                         Breddegrad: 59.99475
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 72.6km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 20            Kommune  : Tinn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1968 til og med 2016 : middelflom =33.1 m³/s femårsflom =34.5 m³/s tiårsflom =40.9 m³/s femtiårsflom =69.8 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 08:39