Vannføring for Sønnlandsvatn Nr:16.155.0

Siste måling, tid=07.12.2021 09:00, verdi= 0.646


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sønnlandsvatn      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 404.0          UTM-øst  : 492055
Kartblad (N50-serien) : 1614-II         UTM-nord : 6618442
                         Lengdegrad: 8.85882
                         Breddegrad: 59.70388
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 374km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 8.6           Kommune  : Hjartdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1987 til og med 2014 : middelflom =55.3 m³/s femårsflom =67.0 m³/s tiårsflom =86.7 m³/s femtiårsflom =153.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:41