Vannføring for Kilen Nr:16.194.0

Siste måling, tid=22.09.2018 02:30, verdi= 11.429


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kilen          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : UKJENT          UTM-øst  : 487828
Kartblad (N50-serien) : 1613-IV         UTM-nord : 6578880
                         Lengdegrad: 8.78597
                         Breddegrad: 59.34851
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 118km²          Fylke   : Telemark
Sjøprosent      : 4.9           Kommune  : Kviteseid
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1963 til og med 2017 : middelflom =38.0 m³/s femårsflom =50.1 m³/s tiårsflom =62.8 m³/s femtiårsflom =94.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2018 04:50