Vannføring for Lundevann Nr:18.4.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 1.284


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 13.06.2018 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lundevann        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 1.0           UTM-øst  : 498711
Kartblad (N50-serien) : 1612-II         UTM-nord : 6503118
                         Lengdegrad: 8.97778
                         Breddegrad: 58.66830
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 407km²          Fylke   : Aust-Agder
Sjøprosent      : 8.8           Kommune  : Tvedestrand
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2007 til og med 2015 : middelflom = 118 m³/s femårsflom = 153 m³/s tiårsflom = 166 m³/s femtiårsflom = 182 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:07