Vannføring for Storgama ovf. Nr:19.96.0

Siste måling, tid=07.12.2021 11:00, verdi= 0.004


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Storgama ovf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 570.0          UTM-øst  : 480130
Kartblad (N50-serien) : 1613-III         UTM-nord : 6545929
                         Lengdegrad: 8.65362
                         Breddegrad: 59.05231
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.58km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Nissedal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom =0.442 m³/s femårsflom =0.583 m³/s tiårsflom =0.690 m³/s femtiårsflom =0.855 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 11:15