Vannføring for Flaksvatn Nr:20.3.0

Siste måling, tid=17.09.2019 01:00, verdi= 60.485


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Flaksvatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 19.0           UTM-øst  : 453329
Kartblad (N50-serien) : 1511-I          UTM-nord : 6465779
                         Lengdegrad: 8.20306
                         Breddegrad: 58.33046
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1780km²         Fylke   : Aust-Agder
Sjøprosent      : 7.6           Kommune  : Birkenes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1900 til og med 2017 : middelflom = 426 m³/s femårsflom = 542 m³/s tiårsflom = 655 m³/s femtiårsflom = 933 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/9-2019 02:12