Vannføring for Myglevatn ndf. Nr:22.16.0

Siste måling, tid=06.12.2021 08:00, verdi= 1.675


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Myglevatn ndf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 250.0          UTM-øst  : 417406
Kartblad (N50-serien) : 1411-I          UTM-nord : 6479223
                         Lengdegrad: 7.58499
                         Breddegrad: 58.44589
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 182km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 5.5           Kommune  : Lindesnes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1952 til og med 2017 : middelflom =58.8 m³/s femårsflom =68.9 m³/s tiårsflom =76.6 m³/s femtiårsflom =91.3 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 09:50