Vannføring for Gjedlakleiv Nr:27.25.0

Siste måling, tid=17.10.2019 09:00, verdi= 83.467


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gjedlakleiv       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 60.0           UTM-øst  : 329392
Kartblad (N50-serien) : 1212-II         UTM-nord : 6496300
                         Lengdegrad: 6.06604
                         Breddegrad: 58.57358
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 635km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 12            Kommune  : Bjerkreim
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1931 til og med 2017 : middelflom = 304 m³/s femårsflom = 357 m³/s tiårsflom = 411 m³/s femtiårsflom = 547 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 10:16