Vannføring for Haugland Nr:28.7.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi= 2.391


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Haugland         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 18.0           UTM-øst  : 305734
Kartblad (N50-serien) : 1212-III         UTM-nord : 6510716
                         Lengdegrad: 5.64757
                         Breddegrad: 58.69291
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 139km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Time
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1919 til og med 2017 : middelflom =68.9 m³/s femårsflom =81.0 m³/s tiårsflom =92.2 m³/s femtiårsflom =120.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:05