Vannføring for Liarvatn ndf. Nr:32.6.0

Siste måling, tid=06.12.2021 06:00, verdi= 14.274


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Liarvatn ndf.      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 295.0          UTM-øst  : -8583
Kartblad (N50-serien) : 1213-II         UTM-nord : 6579444
                         Lengdegrad: 6.11823
                         Breddegrad: 59.04923
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 56.1km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Strand
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1915 til og med 2017 : middelflom =53.5 m³/s femårsflom =70.0 m³/s tiårsflom =83.8 m³/s femtiårsflom =114.8 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 09:09