Vannføring for Hauge bru Nr:35.2.0

Siste måling, tid=06.12.2021 07:00, verdi= 0.682


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hauge bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 354895
Kartblad (N50-serien) : 1313-IV         UTM-nord : 6579566
                         Lengdegrad: 6.44950
                         Breddegrad: 59.32990
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 394km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 18            Kommune  : Hjelmeland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2003 til og med 2016 : middelflom = 106 m³/s femårsflom = 134 m³/s tiårsflom = 155 m³/s femtiårsflom = 199 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 08:25