Vannføring for Stordalsvatn Nr:41.1.0

Siste måling, tid=27.04.2017 11:00, verdi= 7.152


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stordalsvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 51.0           UTM-øst  : 331669
Kartblad (N50-serien) : 1214-II         UTM-nord : 6619885
                         Lengdegrad: 6.01089
                         Breddegrad: 59.68294
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 131km²          Fylke   : Hordaland
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Etne
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1913 til og med 2012 : middelflom =80.6 m³/s femårsflom =94.5 m³/s tiårsflom =110.6 m³/s femtiårsflom =156.1 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/4-2017 12:44