Vannføring for Rygg Nr:41.4.0

Siste måling, tid=31.10.2020 05:00, verdi= 8.398


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rygg           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 57.0           UTM-øst  : 330858
Kartblad (N50-serien) : 1214-II         UTM-nord : 6616473
                         Lengdegrad: 5.99836
                         Breddegrad: 59.65193
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 93.4km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 14            Kommune  : Etne
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =73.2 m³/s femårsflom =87.3 m³/s tiårsflom =101.4 m³/s femtiårsflom =142.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 31/10-2020 05:52