Vannføring for Sogndalsvatn Nr:77.3.0

Siste måling, tid=28.11.2021 16:00, verdi= 3.581


Feil er blitt registert på stasjonen: 30.11.2021 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sogndalsvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 395.0          UTM-øst  : 393219
Kartblad (N50-serien) : 1417-IV         UTM-nord : 6797592
                         Lengdegrad: 7.00681
                         Breddegrad: 61.29784
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 111km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Sogndal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1963 til og med 2017 : middelflom =76.9 m³/s femårsflom =98.2 m³/s tiårsflom =120.9 m³/s femtiårsflom =172.3 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 07:53