Vannføring for Ullebøelv Nr:80.4.0

Siste måling, tid=06.12.2021 00:00, verdi= 0.152


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ullebøelv        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 330.0          UTM-øst  : 327303
Kartblad (N50-serien) : 1217-III         UTM-nord : 6789673
                         Lengdegrad: 5.78553
                         Breddegrad: 61.20324
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 8.31km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.4           Kommune  : Høyanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1928 til og med 2015 : middelflom =15.0 m³/s femårsflom =19.4 m³/s tiårsflom =24.1 m³/s femtiårsflom =35.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 8/12-2021 07:18