Vannføring for Nautsundvatn Nr:82.4.0

Siste måling, tid=15.07.2018 19:30, verdi= 0.729


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nautsundvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 47.0           UTM-øst  : 306124
Kartblad (N50-serien) : 1117-I          UTM-nord : 6796321
                         Lengdegrad: 5.38535
                         Breddegrad: 61.25290
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 219km²          Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 7.5           Kommune  : Fjaler
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1909 til og med 2015 : middelflom = 263 m³/s femårsflom = 333 m³/s tiårsflom = 395 m³/s femtiårsflom = 538 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:07