Vannføring for Viksvatn (Hestadfjorden) Nr:83.2.0

Siste måling, tid=17.10.2019 09:00, verdi= 17.514


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Viksvatn (Hestadfjorden) UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 146.0          UTM-øst  : 333401
Kartblad (N50-serien) : 1217-I          UTM-nord : 6803859
                         Lengdegrad: 5.88626
                         Breddegrad: 61.33306
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 508km²          Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 9.5           Kommune  : Gaular
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 176 m³/s femårsflom = 207 m³/s tiårsflom = 227 m³/s femtiårsflom = 268 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 10:44