Vannføring for Skjerdalselv Nr:86.12.0

Siste måling, tid=23.01.2021 05:00, verdi= 0.253


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjerdalselv       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 293.0          UTM-øst  : 338566
Kartblad (N50-serien) : 1218-I          UTM-nord : 6857449
                         Lengdegrad: 5.93555
                         Breddegrad: 61.81564
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 23.7km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Gloppen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1983 til og med 2017 : middelflom =38.1 m³/s femårsflom =51.7 m³/s tiårsflom =58.0 m³/s femtiårsflom =71.3 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/1-2021 05:52