Vannføring for Nordre Oldevatn Nr:88.30.0

Siste måling, tid=07.12.2021 10:00, verdi= 4.449


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 16.12.2020 00:00 Ustabil datatrafikk/overføring
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nordre Oldevatn     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 33.0           UTM-øst  : 385178
Kartblad (N50-serien) : 1318-I          UTM-nord : 6852933
                         Lengdegrad: 6.82233
                         Breddegrad: 61.79201
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 202km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 4.4           Kommune  : Stryn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1903 til og med 2017 : middelflom =86.5 m³/s femårsflom =103.4 m³/s tiårsflom =113.7 m³/s femtiårsflom =132.4 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:36