Vannføring for Valldøla v/Alstad Nr:100.1.0

Siste måling, tid=07.12.2021 10:00, verdi= 17.884


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Valldøla v/Alstad    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 265.0          UTM-øst  : 421419
Kartblad (N50-serien) : 1319-IV         UTM-nord : 6911792
                         Lengdegrad: 7.48321
                         Breddegrad: 62.32935
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 226km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 5.3           Kommune  : Fjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1984 til og med 2017 : middelflom = 140 m³/s femårsflom = 169 m³/s tiårsflom = 191 m³/s femtiårsflom = 238 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:43