Vannføring for Ulvåa v/Storhølen Nr:103.1.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi= 8.279


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ulvåa v/Storhølen    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 490.0          UTM-øst  : 454219
Kartblad (N50-serien) : 1319-I          UTM-nord : 6905740
                         Lengdegrad: 8.11780
                         Breddegrad: 62.28049
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 436km²          Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Rauma
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1972 til og med 2017 : middelflom = 154 m³/s femårsflom = 183 m³/s tiårsflom = 194 m³/s femtiårsflom = 212 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 08:42