Vannføring for Rauma v/Venge Nr:103.19.0

Siste måling, tid=07.12.2021 09:00, verdi= 25.969


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rauma v/Venge      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 9.0           UTM-øst  : 436319
Kartblad (N50-serien) : 1320-II         UTM-nord : 6931191
                         Lengdegrad: 7.76357
                         Breddegrad: 62.50627
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1110km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Rauma
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 354 m³/s femårsflom = 431 m³/s tiårsflom = 482 m³/s femtiårsflom = 586 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:37