Vannføring for Myra Nr:114.1.0

Siste måling, tid=06.12.2021 08:00, verdi= 0.126


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Myra           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 29.0           UTM-øst  : 456282
Kartblad (N50-serien) : 1321-II         UTM-nord : 7010982
                         Lengdegrad: 8.13018
                         Breddegrad: 63.22525
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 16.5km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 0.4           Kommune  : Aure
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1990 til og med 2016 : middelflom =20.4 m³/s femårsflom =23.7 m³/s tiårsflom =26.4 m³/s femtiårsflom =33.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 08:32