Vannføring for Rovatn Nr:119.4.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 0.473


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rovatn          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 12.0           UTM-øst  : 501069
Kartblad (N50-serien) : 1421-I          UTM-nord : 7014541
                         Lengdegrad: 9.02129
                         Breddegrad: 63.25985
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 237km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 8.0           Kommune  : Hemne
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1984 - 2014
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2011 : middelflom =67.6 m³/s femårsflom =85.5 m³/s tiårsflom =104.6 m³/s femtiårsflom =155.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:09