Vannføring for Hegra bru Nr:124.12.0

Siste måling, tid=26.05.2017 21:00, verdi=213.021


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hegra bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 6.0           UTM-øst  : 605450
Kartblad (N50-serien) : 1621-I          UTM-nord : 7038781
                         Lengdegrad: 11.11560
                         Breddegrad: 63.46176
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1870km²         Fylke   : Nord-Trøndelag
Sjøprosent      : 4.9           Kommune  : Stjørdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1963 til og med 2012 : middelflom = 638 m³/s femårsflom = 769 m³/s tiårsflom = 848 m³/s femtiårsflom = 999 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 26/5-2017 22:36