Vannføring for Floan bru ovf. Nr:126.3.0

Siste måling, tid=25.09.2018 19:00, verdi= 20.998


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Floan bru ovf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 31.0           UTM-øst  : 616225
Kartblad (N50-serien) : 1722-III         UTM-nord : 7069230
                         Lengdegrad: 11.35404
                         Breddegrad: 63.73144
                         Fylke   : Trøndelag
                         Kommune  : Levanger
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1984 - 2014
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2007 til og med 2017 : middelflom =50.4 m³/s femårsflom =66.6 m³/s tiårsflom =81.3 m³/s femtiårsflom =116.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/9-2018 20:32