Vannføring for Støafoss Nr:128.5.0

Siste måling, tid=06.12.2021 08:00, verdi= 17.419


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Støafoss         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 632835
Kartblad (N50-serien) : 1723-II         UTM-nord : 7101810
                         Lengdegrad: 11.71813
                         Breddegrad: 64.01762
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 477km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 4.8           Kommune  : Steinkjer
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1932 til og med 2017 : middelflom = 242 m³/s femårsflom = 297 m³/s tiårsflom = 350 m³/s femtiårsflom = 481 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2021 08:38