Vannføring for Store Grønsjø Nr:131.2.0

Siste måling, tid=22.02.2018 01:00, verdi= 0.272


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Store Grønsjø      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 224.0          UTM-øst  : 581408
Kartblad (N50-serien) : 1622-IV         UTM-nord : 7072011
                         Lengdegrad: 10.65073
                         Breddegrad: 63.76617
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 40.7km²         Fylke   : Nord-Trøndelag
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Leksvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s.


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/2-2018 09:18