Vannføring for Embrethølen Nr:139.26.0

Siste måling, tid=08.12.2021 04:00, verdi= 6.274


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Embrethølen       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 160.0          UTM-øst  : 376550
Kartblad (N50-serien) : 1823-IV         UTM-nord : 7142690
                         Lengdegrad: 12.44005
                         Breddegrad: 64.38757
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 494km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Snåsa
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom = 307 m³/s femårsflom = 363 m³/s tiårsflom = 407 m³/s femtiårsflom = 499 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 8/12-2021 07:02