Vannføring for Tørrisdal Nr:139.32.0

Siste måling, tid=27.09.2020 00:00, verdi=297.170


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tørrisdal        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 30.0           UTM-øst  : 377505
Kartblad (N50-serien) : 1824-III         UTM-nord : 7158863
                         Lengdegrad: 12.44635
                         Breddegrad: 64.53289
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3300km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 8.6           Kommune  : Grong
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 2000 til og med 2017 : middelflom =1090 m³/s femårsflom =1310 m³/s tiårsflom =1540 m³/s femtiårsflom =2130 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 01:54