Vannføring for Trangen Nr:139.35.0

Siste måling, tid=17.08.2018 15:00, verdi= 42.674


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Trangen         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 137.0          UTM-øst  : 378745
Kartblad (N50-serien) : 1823-IV         UTM-nord : 7147388
                         Lengdegrad: 12.48165
                         Breddegrad: 64.43047
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 852km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 9.3           Kommune  : Grong
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1979 til og med 2015 : middelflom = 232 m³/s femårsflom = 275 m³/s tiårsflom = 301 m³/s femtiårsflom = 348 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/8-2018 16:57