Vannføring for Første Aunvatn Nr:142.1.0

Siste måling, tid=07.12.2021 08:00, verdi= 0.908


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 22.11.2021 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Første Aunvatn      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 19.0           UTM-øst  : 380555
Kartblad (N50-serien) : 1824-IV         UTM-nord : 7198425
                         Lengdegrad: 12.47703
                         Breddegrad: 64.88863
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 87.3km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 5.7           Kommune  : Høylandet
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1983 til og med 2017 : middelflom =84.7 m³/s femårsflom =105.4 m³/s tiårsflom =123.2 m³/s femtiårsflom =163.0 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:24