Vannføring for Nervoll Nr:151.15.0

Siste måling, tid=07.12.2021 09:00, verdi= 16.154


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nervoll         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 345.0          UTM-øst  : 452970
Kartblad (N50-serien) : 1925-I          UTM-nord : 7257601
                         Lengdegrad: 13.98604
                         Breddegrad: 65.43757
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 653km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 2.2           Kommune  : Hattfjelldal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1969 til og med 2017 : middelflom = 234 m³/s femårsflom = 282 m³/s tiårsflom = 313 m³/s femtiårsflom = 368 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:52