Vannføring for Reinfossen ndf. Nr:156.49.0

Siste måling, tid=07.12.2021 06:00, verdi= 14.551


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Reinfossen ndf.     UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 25.0           UTM-øst  : 470412
Kartblad (N50-serien) : 2027-IV         UTM-nord : 7358807
                         Lengdegrad: 14.33907
                         Breddegrad: 66.34756
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3170km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.4           Kommune  : Rana
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1994 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =1240 m³/s femårsflom =1450 m³/s tiårsflom =1620 m³/s femtiårsflom =2000 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 09:13