Vannføring for Tollåga Nr:161.7.0

Siste måling, tid=15.07.2018 19:00, verdi= 5.273


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tollåga         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 370.0          UTM-øst  : 493632
Kartblad (N50-serien) : 2028-I          UTM-nord : 7419897
                         Lengdegrad: 14.85457
                         Breddegrad: 66.89693
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 225km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 2.1           Kommune  : Beiarn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2013
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2015 : middelflom = 112 m³/s femårsflom = 131 m³/s tiårsflom = 146 m³/s femtiårsflom = 179 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:20