Vannføring for Junkerdalselv Nr:163.5.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 14.663


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Junkerdalselv      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 518043
Kartblad (N50-serien) : 2128-IV         UTM-nord : 7410794
                         Lengdegrad: 15.41069
                         Breddegrad: 66.81480
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 422km²          Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 2.1           Kommune  : Saltdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1938 til og med 2015 : middelflom = 170 m³/s femårsflom = 202 m³/s tiårsflom = 224 m³/s femtiårsflom = 265 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:05