Vannføring for Kjemåvatn Nr:163.7.0

Siste måling, tid=25.02.2018 23:00, verdi= 0.089


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kjemåvatn        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 625.0          UTM-øst  : 517992
Kartblad (N50-serien) : 2128-IV         UTM-nord : 7405707
                         Lengdegrad: 15.40877
                         Breddegrad: 66.76917
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 36.4km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 7.5           Kommune  : Saltdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1970 til og med 2015 : middelflom =10.3 m³/s femårsflom =11.9 m³/s tiårsflom =12.7 m³/s femtiårsflom =14.1 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/2-2018 23:40