Vannføring for Strandå Nr:165.6.0

Siste måling, tid=07.12.2021 11:00, verdi= 0.169


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Midlertidige problemer: Feil måleverdier.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Strandå         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 15.0           UTM-øst  : 494743
Kartblad (N50-serien) : 2030-II         UTM-nord : 7491501
                         Lengdegrad: 14.87670
                         Breddegrad: 67.53925
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 23.6km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Bodø
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1917 til og med 2015 : middelflom =15.5 m³/s femårsflom =19.1 m³/s tiårsflom =22.5 m³/s femtiårsflom =31.5 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 11:15