Vannføring for Mørsvik bru Nr:168.2.0

Siste måling, tid=07.12.2021 10:00, verdi= 0.711


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mørsvik bru       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 78.0           UTM-øst  : 536966
Kartblad (N50-serien) : 2130-II         UTM-nord : 7511430
                         Lengdegrad: 15.87357
                         Breddegrad: 67.71571
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 31.2km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 9.4           Kommune  : Sørfold
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2017 : middelflom =17.8 m³/s femårsflom =20.7 m³/s tiårsflom =24.3 m³/s femtiårsflom =34.4 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:35