Vannføring for Øvstevatn (Litlevatnet) Nr:174.3.0

Siste måling, tid=07.12.2021 10:00, verdi= 0.332


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øvstevatn (Litlevatnet) UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 275.0          UTM-øst  : 602493
Kartblad (N50-serien) : 1431-IV         UTM-nord : 7583718
                         Lengdegrad: 17.48969
                         Breddegrad: 68.34785
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 28.4km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 1.6           Kommune  : Narvik
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1982 til og med 2017 : middelflom =13.5 m³/s femårsflom =17.0 m³/s tiårsflom =20.4 m³/s femtiårsflom =28.7 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/12-2021 10:44