Vannføring for Langvatn Nr:178.1.0

Siste måling, tid=22.09.2018 03:00, verdi= 3.807


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Langvatn         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 27.0           UTM-øst  : 528987
Kartblad (N50-serien) : 1232-II         UTM-nord : 7612074
                         Lengdegrad: 15.71249
                         Breddegrad: 68.61924
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 18.4km²         Fylke   : Troms
Sjøprosent      : 8.4           Kommune  : Kvæfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1954 til og med 2017 : middelflom =9.53 m³/s femårsflom =11.99 m³/s tiårsflom =13.94 m³/s femtiårsflom =17.87 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/9-2018 05:17