Vannføring for Grønlivatn Nr:180.1.0

Siste måling, tid=15.07.2018 20:00, verdi= 0.061


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Grønlivatn        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : UKJENT          UTM-øst  : 447659
Kartblad (N50-serien) : 1031-II         UTM-nord : 7566105
                         Lengdegrad: 13.73678
                         Breddegrad: 68.20364
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 7.52km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.8           Kommune  : Vestvågøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1994 til og med 2015 : middelflom =4.42 m³/s femårsflom =5.00 m³/s tiårsflom =5.26 m³/s femtiårsflom =5.66 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 15/7-2018 22:03